ČISTIČKY  |  ŠACHTY  |  NÁDRŽE

VÝROBA VODOMERNÝCH ŠÁCHT

Copyright © plastove-zumpy.sk   |  Tvorba web stránok
tvorba web stránok
Vodomerné šachty

Ďalej tiež vyrábame: Samonosné vodomerné šachty, ktoré sa používajú pre umiestnenie vodomeru. Vo vnútri sú schody, lavička pre umiestnenie vodomeru a vodotesne priestupy. Poklopy sú pochodové.

Popis a funkcia výrobku
Nádrže sú vyrábané z polypropylénových dosiek a sú spojované zváraním. Používajú sa pre umiestnenie vodomeru pri napojení objektu na vodovod. Šachty sú dostatočne vystužené, a preto v prípadoch, kde sa nevyskytuje spodná voda a šachty nebudú pojazdné alebo umiestnené v blízkosti komunikácie, stačí šachty položiť na podkladový betón a rovnomerne obsypať pieskom alebo preosiatou zeminou. V prípade výskytu spodnej vody pri pojazdnej úprave, alebo ak je šachta v blízkosti komunikácie, je nutné šachty obetónovať a zabezpečiť tak, aby spodná voda neprenikla k stenám nádrže. Vyrábané poklopy sú iba pochodové. Pri pojazdnej úprave je nutné použiť poklop určený pre dané zaťaženie. Pri doprave môžeme šachty dopravovať na stojato, alebo na ležato. Musíme však dbať, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu. So šachtami sa zakazuje manipulovať pri teplotách menších než -3 °C.

Dopravu sme schopní zaistiť
Ku všetkým výrobkom poskytujeme množstevné zľavy
Záruka u vyrábaných šácht je 24 mesiacov
OBJEDNÁVKY A INFORMÁCIE
Peter Tirer
mobil: +421 915 087 713
e-mail:
plastove.zumpy@gmail.com
Ing. Jozef Tirer
mobil: +421 917 614 026
e-mail: tirer.jozef@gmail.com
KDE NÁS NÁJDETE?