ČISTIČKY  |  ŠACHTY  |  NÁDRŽE
Výroba prečerpávacích nádrží

„Prečerpávacie stanice tlakovej kanalizácie“ (PSTK) slúži pre prečerpávanie odpadových vôd z hotelov, rekreačných objektov, častí obcí či celých obci a miest. Objem nádrže „PSTK“ je navrhovaná podľa objemu a množstvá čerpanej vody s prihliadnutím na výšku a dĺžku čerpania. Podľa požiadavku odberateľa je možne čerpadla zdvojiť. Vhodnosť aplikácie tlakovej kanalizácie je závislá na konkrétnom projekte a vo väčšine prípadoch je riešená individuálnou potrebou alebo projektovou dokumentáciou danej lokality. „PSTK“ sa skladá z týchto komponentov:  kalové čerpadlo NORIA, kanalizačná nádrž - polypropylénová nádrž (PPN), poklop, merania a regulácia MaR, potrubie a armatúry, signalizácia.

Kanalizačná nádrž z Polypropylénu:

Kanalizačne šachty sú vyrobene zváraním jednotlivých segmentov z polypropylénu (PP). Táto technológia zaručuje 100% nepriepustnosť. Použitý materiál nereaguje so žiadnymi chemikáliami a rozpúšťadlami.
Výhody: Výhodou PP šácht je ich dokonala tesnosť doložená „certifikátom tesnosti“, nízka hmotnosť, jednoduchá a rýchla inštalácia (odpadáva náročná práca s prípravou vnútorného bednenia a  úpravou nepriepustnosti stien), horne stropy šácht majú vstupný otvor a pre ľahší prístup je nádrž vybavená stúpadlami.
Použitie: Najčastejšie ako kanalizačné šachty, septiky a bezodtokovej nádrže
Prevedenie: Šachty z PP sú buď guľatého alebo hranatého tvaru. Guľaté šachty môžu byt po obvode vystužené prstencami z PP.

A. Inštalácia bez prítomnosti spodnej vody:
Šachta z PP je inštalovaná do jamy na podkladný betón vystužený armovacou sieťou a steny sú obsypané pieskom alebo preosiatou zeminou

B: Inštalácia pri prítomnosti spodnej vody:
Šachta z PP je v prípade výskytu spondej vody po obvode vystužená prstencami z PP. Inštalácia šachty je prevedená rovnakým spôsobom ako v prípade A iba steny šachty sú obsypané betónom. Pri betónovaní sa šachta napúšťa vodou tak, aby hladina vody vo vnútri šachty bola cca o 20 cm vyššie ako betónová zmes. Sila betónovej steny sa volí s ohľadom na predpokladané zaťaženie. Denná vrstva betónovej zmesi je max. 70 cm. V prípade výskytu spondej vody sa tiež doporučuje spraviť inštaláciu drenážneho systému a zaistiť tak odvod vody mimo priestor šácht.


TLAKAN-P4-NORIA

Dodávka systému tlakovej kanalizácie zahrňuje:

• celonerezové objemové čerpadlo NORIA LUCA-100-16N
• čerpaciu šachtu s plastovým poklopom ( nosnosť 200kg)
• sadu prestupných manžiet
• riadiacu jednotku so snímačom hladín (riadiaca jednotka s prúdovým chráničom, dvoma automatickými
  režimami, akustickým alarmom a prepínačom pre manuálne odčerpávanie
• snímanie hladiny - el. sondy v kombinácii s dvoma plavákovými spínačmi
• kompletná zostava armatur (poj. ventil, sp. ventil, kul. uzáver, RPE spoje a potrubie).  

VÝROBA PREČERPÁVACÍCH ŠACHT

Copyright © plastove-zumpy.sk   |  Tvorba web stránok
tvorba web stránok
ZÁRUČNÁ LEHOTA je 36 mesiacov.
                                                     
Ako doplnkovú službu navrhujeme dopravu a kompletnú montáž zariadenia, revízii, skúšku tesnosti šachty, uvedenie prevozu a zaškolenie obsluhy.

Servis prevádzame priamo na mieste bez reklamačného lehoty 30 dní a to do 48 hodín od nahlásenia poruchy.
LEGENDA K OBRÁZKU:
1.príchytky snímača
2. havarijná hladina
3. spínacia hladina
4. vypínacia hladina
5. minimálna hladina
jm. napätie : 3 x 400 V
jm. prúd : 4 A
krytie : IP 65
OBJEDNÁVKY A INFORMÁCIE
Peter Tirer
mobil: +421 915 087 713
e-mail:
plastove.zumpy@gmail.com
Ing. Jozef Tirer
mobil: +421 917 614 026
e-mail: tirer.jozef@gmail.com
KDE NÁS NÁJDETE?
TLAKAN-P4-NORIA - technický popis

Systém tlakovej kanalizácie TLAKAN-P4-NORIA je založený na odvádzaní vôd pomocou objemového čerpadla umiestneného v čerpacej šachte, do ktorej sú samospádom odpadovej vody nehnuteľnosti zvedené. Čerpadlo vybavené drvičom nečistôt sú riadené elektronicky. V okamihu keď hladina dosiahne snímača hladiny horného snímača, dôjde k zopnutí čerpadla a následnému vyčerpaniu šachty. Po vyčerpaní pod určitou hladinou šachte čerpadlo opäť automaticky vypne.

VÝHODY TLAKOVEJ KANALIZÁCIE  TLAKAN-P4-NORIA  
            
• malé profily potrubia DN 40/DN 160mm
• nezávislosť na sklon terénu, možnosť čerpať i do kopca, preto pružná voľba trasy ( kopírovaní terénu,
  vyhnutie prekážkam, pretlaky pod vozovkami)
• samočistiací efekt - nie je nutné prečisťovať  potrubie - sieť je bezúdržbová
• nízka energetická náročnosť na prevoz
• rýchla výstavba
• investičné náklady priemerne o 40-50% nižšie než u gravitačných kanalizáciách

RIADIACA JEDNOTKA - snímanie hladín

• zaisťuje automatické odčerpávanie kvapaliny z odpadovej šachty
• snímanie výšky hladiny je zistené meriacimi sondami a záložne plavákovými spínačmi
• k meraniu je použitý striedavý prúd, ktorý zamedzuje polarizáciu kvapaliny a oxidácie meracie sondy
• krytie zostavy je IP 65
• pracuje v dvoch automatických režimoch, núdzový režim sa aktivuje automaticky alebo sa prepína
  manuálne.
• umožňuje presné nastavenie pre minimalizáciu rušenia
• plavákové spínače zabraňujú chodu čerpadla naprázdno v prípade vniknutiu mechanických nečistôt, pred
  jeho preťažením alebo výpadku jednej z fáz
• poruchy sú signálovým alarmom
• prúdový chránič je súčasťou riadiacej jednotky
• môže sa rozšíriť o čítač provozných hodín
POUŽITÉ ČERPADLO - LUCA-100-16N

• celonerezové objemové čerpadlo NORIA-LUCA-100-16N, výrobca NORIA Česká republika
• všetky čerpadlá vrátane hydrauliky a rezacieho zariadenia, sú vyrobené z nerezovej ocele, nedochádza
  tak ku korózii otočných častí motoru a hydrauliky v agresívnom prostredí
• elektromotor s komponentmi SIEMENS - prevedený nerez
• vďaka svojej jednoduchej konštrukcii je čerpadlo opraviteľné, cena opravy a náhradných dielov je tak iba
  niekoľko eur.
• Parametre čerpadiel :
         H max. - 100m
         Q max.- 0,75L/S
         výkon - 1,1kW
         n  -2,810/min.
         u - 400V
         f - 50Hz
         I -  3,9A
Sťahuj PDF:  ADA4
Sťahuj PDF:  ADA3
Sťahuj PDF:  LUCA
Sťahuj PDF:  TERCA
Sťahuj PDF:  ONDRA
PONUKA A POPIS NAMI DODÁVANÝCH ČERPADIEL OD FIRMY NORIA