ČISTIČKY  |  ŠACHTY  |  NÁDRŽE

VÝROBA PLASTOVÝCH NÁDRŽÍ

Copyright © plastove-zumpy.sk   |  Tvorba web stránok
tvorba web stránok
NÁDRŽE

Nádrže sú vyrábané z polypropylénu a sú spojované zváraním. Sú určené pre kvapaliny pri max. teplote 60° C a to pre čistú a odpadovú vodu, na slabé roztoky anorganických solí do 15 % koncentrácie, organické a anorganické činidla, na beztlakové kvasné nádoby do teploty 40° C., fekálne nádrže atď. Sú tiež vhodné pre zachytenie odpadových vôd z priemyslu. V nádržiach sa nesmie skladovať alkohol a ropné látky. V každom prípade pri požiadavke na skladovanie chemikálií je potreba túto skutočnosť prediskutovať s výrobcom. Ich výhodou je nízka hmotnosť, možnosť rýchleho a jednoduchého zabudovania. Pri stavbe betónových nádrží s využitím plastových nádrží odpadávajú náročné práce s vnútorným debnením a úpravy zaisťujúce nepriepustnosť stien. S nádržami sa nesmie manipulovať pri teplotách nižších ako -3 °C. V cene je zahrnutý komín výšky 50 cm v priemere cca 60 cm a poklop. Valcové nádrže sa vyrábajú najčastejšie v týchto veľkostiach o sile steny 8 mm.
Ceny polypropylénových valcových nádrží.
typu VN - objem
Ceny polypropylénových hranatých nádrží.
typu HN - objem
• je možné vyrobiť nádrže aj iných rozmerov, ich ceny sa určujú individuálne. Hranaté nádrže sa vyrábajú podľa priania zákazníka (veľkosť a tvar).

• uvedené ceny sú bez dopravy a montáže (dopravu môžeme zaistiť)

Pri odbere viac nádrží poskytujeme zľavy.
VŠETKY NÁDRŽE MAJÚ POTREBNE CERTIFIKÁTY
Inštalácia a prepojenie

Nádrž sa umiestni do jamy na podkladový betón vystužený armovacou sieťou. V prípade výskytu spodnej vody je potreba previesť odvodnenie (drenáž) a zaistiť, aby spodná voda neprenikla k stenám nádrže. Pri betónovaní sa nádrž napustí vodou tak, aby hladina vody vo vnútri nádrže bola cca o 20 cm vyššie než betón. Sila obetónovania sa zvoli s ohľadom na predpokladané zaťaženie. Denná vrstva obetónovania je max. 700 mm. Obetónovanie prevedieme 5 cm nad veko a na tento okraj položíme PZ dosky alebo strop a zabetónujeme.

Vyrábame aj samonosné nádrže, ktoré sa iba postavia na základnú dosku a obsypú zeminou. Iba na strop sa použijú betónové preklady, pre ktoré sa musí po obvode nádrže vybetónovať základ.

Technologicky postup usadenia nádrže nájdete TU
OBJEDNÁVKY A INFORMÁCIE
Peter Tirer
mobil: +421 915 087 713
e-mail:
plastove.zumpy@gmail.com
Ing. Jozef Tirer
mobil: +421 917 614 026
e-mail: tirer.jozef@gmail.com
KDE NÁS NÁJDETE?