ČISTIČKY  |  ŠACHTY  |  NÁDRŽE
TECHNOLOGICKÉ PARAMETRE

Čistiareň typu VH dosahuje vysokú účinnosť čistenia (až 95 - 99%) a to pri nízkej spotrebe elektrickej energie . ČOV je navrhnutá ako nízko zaťažovaný systém so zdržnou dobou 24 až 72 hodín a s úplnou stabilizáciou a minimálnou produkciou kalu.

VÄČŠIE ČISTIČKY

Copyright © plastove-zumpy.sk   |  Tvorba web stránok
tvorba web stránok
Nadštandardná kvalita vyčistenej vody zodpovedá hygienickým a vodohospodárskym požiadavkám. Vyčistená voda sa môže vypúšťať do vodného toku alebo trativodu. Prebytočný kal sa dá využiť na kompostovanie a prihnojovanie okrasných drevín.


OSADENIE ČOV

Zariadenie sa prednostne umiestňuje v exteriéroch a osádza sa na betónovú dosku pod úrovň terénu. Pripája sa na ležatú kanalizáciu, pričom priemer prítokového a odtokového potrubia zariadenia je možné prispôsobiť pri výrobe. Podľa hĺbky kanalizácie sa volí výška nadstavca. Spôsob osadenia konkrétneho zariadenia si vyžiadajte u dodávateľa.
Väčšie čističky

TECHNICKÉ PARAMETRE

Čistiarne odpadových vôd pracujú na mechanicko - biologickom princípe a slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd zo všetkých zdrojov organického znečistenia (kuchýň, kúpelní, WC, atď.).

Sú navrhnuté v zmysle európskych noriem (EN 12566 - 3). Vyznačujú sa vysokou odolnosťou a dlhou životnosťou. Prevádzka čistiarní je jednoduchá a spoľahlivá. Pracujú aj pri mierne prerušovanom prítoku odpadových vôd v zimnom období.
OBJEDNÁVKY A INFORMÁCIE
Peter Tirer
mobil: +421 915 087 713
e-mail:
plastove.zumpy@gmail.com
Ing. Jozef Tirer
mobil: +421 917 614 026
e-mail: tirer.jozef@gmail.com