ČISTIČKY  |  ŠACHTY  |  NÁDRŽE
Malé domové čističky

MALÉ DOMOVÉ ČISTIČKY

Copyright © plastove-zumpy.sk   |  Tvorba web stránok
tvorba web stránok
Malé čistiarne typu VH sú biologické čistiarne odpadových vôd určené do 50 ekvivalentných obyvateľov. Kvalita vody na odtoku zodpovedá hygienickým vodohospodárskym požiadavkám.

Čistiarne odpadových vôd slúžia na čistenie odpadových vôd z menších objektov (rodinné domy, bytovky, reštaurácie, hotely, škôlky, prevádzky, kancelárske a výrobné priestory, atď.).

VYSOKÝ  KOMFORT
Čistiarne pracujú bez zápachu v úplnej tichosti v maximálnej účinnosti.

LACNÁ PREVÁDZKA
Spotreba energie je nízka, obsluha jednoduchá a poskytujeme vysokú záruku dlhej životnosti a spoľahlivosti.

NÍZKA CENA
Naše čistiarne sú známe malými nákladmi na plochu, majú nízku hmotnosť, sú kompaktné a montáž prebieha jednoducho a rýchlo.
Čistiarne EuroČov boli testované (v zmysle EN 12566-3) viacerými akreditovanými európskymi laboratóriami. Na čistiarne sú vystavené 2 euro certifikáty, čo je dokladom ich najvyššej kvality.
Prevedenie VH

• Nádrž ČOV (celoplastové prevedenie, PP-polypropylén)
• Technologické vostavba s akumulačnou zónou
• Systém denitrifikácie
• Oxická zóna
• Separačná zóna (s recirkuláciou vratného kalu)
• Rozdeľovač vzduchu (nerezové prevedenie )s rozvozmi
• Prevzdušňovací systém (jednobublinná aerácia )
• Recirkulačný systém (optimalizačný recirkulačný systém )
• Systém na dočisťovanie hladiny
• Prítokové a odtokové potrubia s tesnením (DN v zmysle typizovaného rozmeru)
Nadstavec na ČOV ( ČOV v základnej výške -možnosť voľby nadstavca na základe požiadavky zákazníka


Kryt na ČOV - celoplastový UV stabilný kryt s výstuhami

• Dúchadlo (230-400V / 50hz)
• Tepelná ochrana dúchadla (motorový spúšťač)
• Elektroinštalačné práce (napojenie dúchadla na zdroj el.energie)
• Napojenie dúchadla na ČOV
• Jednotka na riadenie chodu dúchadla
• Kompletná technická dokumentácia k ČOV (certifikáty, návody na obsluhu, prevádzkové poriadky, a
  testy, atď.)
• Biopreparát na rýchlejšie zapracovanie ČOV, resp. spustenie ČOV (aktivovaným kalom, na základe
  súčinnosti so zákazníkom )
• Zaškolenie
• Spustenie ČOV


Záruka 10 rokov
(nádrž a vostavba)


PREVEDENIE V ŠTANDARTNEJ VÝŠKE
OBJEDNÁVKY A INFORMÁCIE
KDE NÁS NÁJDETE?
Peter Tirer
mobil: +421 915 087 713
e-mail:
plastove.zumpy@gmail.com
Ing. Jozef Tirer
mobil: +421 917 614 026
e-mail: tirer.jozef@gmail.com
AKO ČISTIAREŇ FUNGUJE?

Čistiareň tvorí denitrifikačný, oxický a separačný priestor. V denitrifikačnom priestore dochádza k odstraňovaniu mechanických nečistôt, tukov a dusíkatého znečistenia. V oxickom priestore sa nachádza prevzdušňovací systém, kde dúchadlo vháňaný vzduch. V tomto priestore dochádza k odstraňovaniu organického znečistenia. V separačnom priestore sa oddeľuje vyčistená voda od kalu. Vyčistená voda odteká do vodného toku alebo trativodu. Kal je recirkulovaný späť do procesu. Všetky systémy v čistiarni sa ovládajú ventilmi na rozdeľovači.
Cena zariadení za komplet Cena bez DPH Cena s DPH
VH 4L 649 € 778,80 €
VH 6L 699 € 838,80 €
VH 6 899 € 1078,80 €