ČISTIČKY  |  ŠACHTY  |  NÁDRŽE
Čističky odpadových vôd

Malá čistiareň odpadových vôd je čistiareň pre menšie objekty ako sú napr. obytné domy, rôzne sociálne zariadenia, skupiny domov, rekreačné zariadenia, hotely, ubytovacie zariadenia, reštaurácie, malé prevádzky a pod.

Malá čistiareň je určená pre cca. 15 až 50 ľudí. Do tejto kategórie spadajú čistiarne: VH 15, VH 20, VH 25, VH 30, VH 40, VH 50. Vyčistenú odpadovú vodu je možné vypúšťať do vodného toku alebo do trativodu (vsakovanie do pôdy) prípadne ju využívať na zavlažovanie resp. na technické účely.

Každá malá čistiareň odpadových vôd spĺňa najprísnejšie kritéria Európskej únie
na kvalitu vyčistenej vody a na technické riešenie. Na čistiarne sú vystavené dva certifikáty preukázania zhody (č. 03042/104/1/2002 a č. 0902A/02/0290/1/C/C03) na základe, ktorých sú čistiarne označované značkou CSK.

ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD

Copyright © plastove-zumpy.sk   |  Tvorba web stránok
tvorba web stránok
OBJEDNÁVKY A INFORMÁCIE
Ing. Jozef Tirer
mobil: +421 917 614 026
e-mail: tirer.jozef@gmail.com
Peter Tirer
mobil: +421 915 087 713
e-mail:
plastove.zumpy@gmail.com
Výhody malých čistiarní typ VH:

• dlhá životnosť (použité materiály sú certifikované v zmysle
  najnovších noriem EU - životnosť materiálov na niekoľko generácií)
• ČOV prispôsobíme Vašim požiadavkám (variabilná výška zariadenia,
  pripojovacie potrubia,....)
• technológia použitá v malých čistiarňach umožňuje používanie
  všetkých bežných čistiacich prostriedkov
• ľahká manipulácia (osadenie bez použitia mechanizmov)
• nízke stavebné náklady
• 100% vodotesnosť (v zmysle STN 75 0905)
• svetovo uznávané technické riešenie (na náš trh dodávame
  zariadenie už 6. rok)
• overené v rôznych podmienkach v praxi (dosahovaná kvalita
  vyčistenej vody: BSK5 ~ 5-15 mg/l, NL ~ 5-15 mg/l)
• 100%-ná funkčnosť, tichý chod, bez zápachová a bezproblémová
  prevádzka
• jednoduché prevádzkovanie (stačí občasná kontrola ČOV a
  nastavenia)
• minimálna obsluha a údržba (odkalovanie cca 1 x za rok - kal je
  možné použiť na prihnojovanie okrasných drevín)
Do kategórie stredné čističky odpadových vôd spadajú čističky určené od 50 do 200 ľudí. Slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z obytných domov, skupín rodinných domov, menších obcí alebo častí obcí, ubytovacích zariadení, reštaurácií, školy, rekreačných zariadení, prevádzok, a pod.

Na základe špecifického zaťaženia môžu byť stredné čističky odpadových vôd (v základnom prevedení) doplnená o príslušné zariadenia (lapače tukov, odlučovače ropných látok, atď.). Vyčistenú odpadovú vodu je možné vypúšťať do vodného toku alebo do trativodu (vsakovanie do pôdy) prípadne ju využívať na zavlažovanie resp. na technické účely.
Výhody stredných čističiek odpadových vôd typ VH TECH:

• dlhá životnosť (použité materiály sú certifikované v zmysle
  najnovších noriem EU - životnosť materiálov na niekoľko generácií)
• ČOV prispôsobíme Vašim požiadavkám (variabilná výška zariadenia,
  pripojovacie potrubia,....)
• technológia použitá v domových čistiarňach umožňuje používanie
  všetkých bežných čistiacich prostriedkov
• ľahká manipulácia (osadenie bez použitia mechanizmov)
• nízke stavebné náklady
• 100% vodotesnosť (v zmysle STN 75 0905)
• svetovo uznávané technické riešenie (na náš trh dodávame
  zariadenie už 6. rok)
• overené v rôznych podmienkach v praxi (dosahovaná kvalita
  vyčistenej vody: BSK5 ~ 5-15 mg/l, NL ~ 5-15 mg/l)
• 100%-ná funkčnosť, tichý chod, bez zápachová a bezproblémová
  prevádzka
• jednoduché prevádzkovanie (stačí občasná kontrola ČOV a
  nastavenia)
KDE NÁS NÁJDETE?